Organigrama


PRESIDENT
Gonzalo García García ( Gonzalo Garcia S.A.)
VICEPRESIDENT
Francisco Gironés ( Excav. Gironés S.L.)
SECRETARI
Narcís Ruscalleda (Exc. I Transp. Ruscalleda S.A.)
TRESORER
Albert Archs Canals  (Isidre Archs S.L.)
VOCALS
Ramón Beteta  (Ttes. y Excavaciones Beteta S.L.)
Francesc Cano (Enderrocs i abocaments)
Albert Sala Miquel
Eduard Ester (Transportes Ester, S.A.)
Javier Retamar (Puigfel, S.A. Y Transfel, S.A.)
GERÈNCIA
Jose Carlos Romero

Comissions

Per tal de desenvolupar de forma específica la nostra tasca, s’han creat una sèrie de comissions de treball formades per membres de Junta Directiva.

Comissions de treball:

Comissió econòmica
Comissió de transports
Comissió de relacions externes
Comissió d’abocadors
Comissió de conflictes
Comissió de sacs i contenidors