Gremi de Transport i Maquinària de la Construcció

El Gremi TMC té el seu origen en la Asociación Patronal de Transportes y Alquiladores de Maquinaria de Obra Pública (APTAMOP), que es va constituir l’any 1.977.
palell Gremi de Grues
Qui som Actualment la nostre entitat (Gremi TMC) és una associació empresarial d’àmbit autonòmic català sense ànim de lucre que es va constituir l’any 1.980, dedicat a representar a tots els agremiats, contribuir a la defensa i a la promoció dels seus interessos professionals, laborals, econòmics, socials i culturals, tan individuals com col·lectius. L’entitat en la seva tasca de defensa els interessos dels seus membres col·labora de forma permanent amb les diferents Administracions Públiques, el sector privat i associacions i federacions anàlogues de les quals forma part.